CLB

CLB staat voor Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Leerlingen, ouders en scholen kunnen er informatie en begeleiding krijgen. Daarvoor zorgen artsen, maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen, psychologisch assistenten en verpleegkundigen. Je kunt met allerlei vragen naar het CLB.

Een kleine greep uit de zeer brede waaier: vragen over studeren en studiekeuze op school, lees- en rekenproblemen, gezondheid, slaapproblemen, angst om naar school te gaan, pestgedrag, de aanpak van vervelend gedrag, opvoeding,…

Op sommige vragen krijg je al meteen een antwoord. Vaak is een verhelderend gesprek voldoende. Soms is extra hulp en ondersteuning nodig. Samen met de CLB-medewerker werk je dan aan een oplossing. Indien nodig vindt er een medisch, psychologisch en/of sociaal onderzoek plaats. In een aantal gevallen verwijst het CLB voor verdere behandeling of begeleiding door naar een andere, meer gespecialiseerde gezondheids- of welzijnsdienst.

Naast deze 'vraag gestuurde' werking is het CLB ook verantwoordelijk voor de verplichte medische onderzoeken in bepaalde leerjaren: 1ste en 2de kleuterklas, 1ste, 3de, en 5de leerjaar basisonderwijs, 1ste en 3de klas secundair onderwijs. Een deel van de onderzoeken vindt plaats op het centrum zelf, een deel op de school. Het CLB is ook belast met herhalingsinentingen en met de preventie van sommige besmettelijke ziekten.

De CLB-tussenkomsten zijn gratis en gebeuren met de grootste discretie en met respect voor het privéleven.

Het CLB-team in Kunstschool Genk bestaat uit:

  • Arts
  • Pedagoog / Psycholoog: Greet Fraiponts
  • Paramedisch werker
  • Maatschappelijk werker: Elien Meers

Voor de ouders op het CLB:

Na telefonische afspraak.

Openingsuren voor publiek:

  • Maandag: 8.30 - 12.00 uur
  • Dinsdag t.e.m. vrijdag: 8.30 - 12.00 uur en 13.00 - 17.00 uur

Vakantieregeling:

  • Kerstvakantie gesloten
  • Paasvakantie gesloten
  • Zomervakantie gesloten van 15 juli tot 15 augustus

Contactgegevens:

Zevenbonderstraat 80, 3600 Genk
Tel. 089 56 93 20
genk@vclblimburg.be