Be visionary

De nieuwe media maken communicatie met de hele wereld alledaags.
Dankzij de huidige communicatiemiddelen ga je met kunst wereldwijd.

Een kunstopleiding vandaag is dan ook een opleiding tot een creatieve professional met de vaardigheden van de 21ste eeuw: samenwerken, creativiteit, ict-geletterdheid, communiceren, probleemoplossend vermogen en sociale en culturele vaardigheden. We zien onderwijstechnologie als hefboom voor leerrendement en leren en functioneren in de 21ste eeuw.