Internaat

Vrij internaat Midden Limburg

In ons internaat kan elke leerling in een rustige en aangename sfeer, onder toezicht studeren. Dit gebeurt naargelang het niveau op de eigen kamer of in de studiezaal. Het is een internaat voor jongens en meisjes dat zich openstelt voor leerlingen van alle omliggende scholen.

Leerlingen met studieproblemen krijgen extra aandacht. Een studiemethode wordt aangeleerd en geregeld zal een opvoeder de lessen opvragen. In nauwe samenwerking met het CLB en de school zal de intern op deze manier de nodige motivatie krijgen om zijn studies met succes te voleindigen.

Op het gebied van ontspanning biedt het internaat heel wat mogelijkheden. Bijna wekelijks is er een film en kan men gaan zwemmen of een andere sport beoefenen. We beschikken ook over een atletiekpiste, een voetbalveld met verlichting, een grote sporthal en speelzalen met het nodige spelmateriaal.

Midden-Limburg is toeristisch bekend en we maken daarvan gebruik om de meest aantrekkelijke plaatsen te bezoeken.

De bonte avond, de filmweek en het carnavalsfeest zijn steeds hoogtepunten op ontspanningsgebied.

Info

Vrij Internaat Midden-Limburg
Mosselerlaan 110 3600 Genk
Tel: 0476 61 69 06 of 0489 44 36 47.

http://internaat.tisl.be/