LERENSBELANG

Op 3 maart hielden zesdejaars en leerkrachten van Kunstschool Genk hun debat over de eindtermen.

Meer info: