Stage

De Kunstschool wil leerkrachten-in-spé een kans bieden en staat open voor kandidaat-stagiairs. Binnen onze scholengemeenschap hanteren we de volgende aanvraagprocedure: de aanvragen worden per periode door de lerarenopleidingen gecentraliseerd en gezamelijk aan de coördinerend directeur bezorgd.

Scholengemeenschap Sint-Maarten:
De heer Guy Geukens, coördinerend directeur
Collegelaan 9, 3600 Genk
E-mail: info@sgsintmaarten.be
Tel. 089 36 73 88
Fax. 089 36 73 92

De contactpersoon w.b. stages binnen onze school is de heer Dirk Bertrands.

Het schoolboekje:

Download PDF, klik hier.

Risicoanalyse

Download PDF, klik hier.

Reservatie oud-leerlingen

Als oud-leerling van Kunstschool Genk wil je graag stage doen op onze school. Via deze link kan je je alvast melden voor een mogelijke stageplaats, want de plaatsen zijn beperkt. Deze reservatie vervangt uiteraard niet je officiële aanvraag via de scholengemeenschap Sint-Maarten, maar zo kunnen wij je aanvraag beter behartigen.

Onderstaande login code heb je nodig:

  • Gebruikersnaam: reservatieoudleerlingen
  • Wachtwoord: reservatie123

Aanmelding stagiaires

Hartelijk welkom stagiair, je aanvraag om stage te doen op Kunstschool Genk werd toegezegd. Je kreeg van Dirk Bertrands een login code, deze heb je nodig om via deze link je verder te kunnen registreren.