Studieaanbod

Kunstschool Genk is een homogene kunstschool met het volledige studiegebied Beeldende Kunst en het studiegebied Podiumkunsten. Al onze studierichtingen zijn kunstsecundair onderwijs (kso). Alle richtingen krijgen een pakket van 35 lesuren algemene vakken (wiskunde, Frans, Nederlands, Engels, aardrijkskunde, geschiedenis, natuurwetenschappen, digitale geletterdheid) en kunstvakken (kunsttheoretische vakken en kunstateliers).

Je kan instappen in de 2de  graad of in de 3de graad.Image Map