IV (Se-n-Se)

INDUSTRIELE VORMGEVING

Als enige school in Vlaanderen geven we jongeren de kans zich te bekwamen als assistent-productdesigner. In een uniek specialisatiejaar leiden we enerzijds leerlingen op om als bediende of zelfstandige toe te treden tot de arbeidsmarkt. Anderzijds bieden we een gerichte doorstromingsrichting aan voor leerlingen die zich later willen bekwamen in het hoger onderwijs. Het zevende leerjaar ‘Industriële Vormgeving’, zoals de richting heet, richt zich tot jongeren met belangstelling voor creatieve en technische aspecten van de productvormgeving en presentatie. Na afloop van dit jaar kunnen de jongeren zich vestigen in verschillende producerende sectoren waar vernieuwing, ontwikkeling en creativiteit hoog in het vaandel gedragen worden.

Door een nauwe samenwerking met verschillende bedrijven en het VOKA kunnen wij een zeer efficiënte en arbeidsgerichte opleiding aanbieden aan alle leerlingen met een diploma van het aso, kso (studiegebied Beeldende Kunst) en tso.

WIE KIEST VOOR DEZE AFDELING?

Iemand die er bewust voor kiest om zijn of haar beeldende of technische competenties verder te verbreden en te verdiepen naar het uitvoeren van industriële vormgevingsopdrachten. Je hebt een uitgesproken belangstelling voor creatieve en technische aspecten van productvormgeving. Persoonlijke begeleiding, bedrijfsstages en realistische opdrachten in samenwerking met de industrie vormen de basis van dit uniek specialisatiejaar.

Na een vooropleiding van de derde graad uit het studiegebied Beeldende Kunsten, Vorming of Opleiding kunnen jongeren instromen in het 7de specialisatiejaar Industriële Vormgeving. Jongeren uit andere studierichtingen worden toegelaten mits een positief advies van de toelatingsklassenraad.

WAT BIEDT DEZE AFDELING?

Je onderzoekt, analyseert en communiceert je bevindingen uit de wereld van productdesign. Je leert eigen creatieve oplossingen aanbrengen, ondersteund door een technische tekentaal en een presentatie. Het verloop van de praktische lessen gebeurt in een open atelier-structuur waar iedereen zijn/haar persoonlijke interesses kan ontplooien en ontwikkelen.

Je maakt kennis met de realiteit van het beroep door een stage in het toekomstig werkmilieu.

In de module van bedrijfsbeheer leer je de knepen van het ondernemen, zodat je na dit jaar de mogelijkheid hebt om je te vestigen als freelance ontwerper en ook je eigen ideeën en producten aan de man kan brengen.

VERDERE STUDIEMOGELIJKHEDEN

In eerste instantie word je voorbereid om na de derde graad toe te treden tot de arbeidsmarkt. Als je je studieloopbaan wil verderzetten, kan je doorstromen naar het hoger onderwijs, binnen het studiegebied Audiovisuele en beeldende kunst, met vooral de opties Productdesign en Interieur Vormgeving.

WERKGELEGENHEID

  • Assistent productdesigner: ontwerpbureau's, architectenbureau's;
  • Technisch tekenaar: producerende sector;
  • Zelfstandig ontwerper: opdrachten in eigen beheer of voor derden.