TBK (3de graad)

TOEGEPASTE BEELDENDE KUNST- media & web design

WIE KIEST VOOR DEZE AFDELING?

Een leerling die geïnteresseerd is in kunst in het algemeen en oog heeft voor beelden en grafische vormgeving in het bijzonder. Je bent gepassioneerd door alles wat nieuwe media aanbelangt (webdesign, interactiviteit...) en in je vrije tijd schuim je het internet af op zoek naar de nieuwste digitale trends. Je wilt niets liever dan websites en applicaties zelf leren vormgeven.

De logische vooropleiding is beeldende en architecturale kunsten, maar je kan ook instromen vanuit andere kso-, aso- of tso-richtingen, met extra ondersteuning voor de kunstvakken.

WAT BIEDT DEZE AFDELING?

Naast een basispakket algemene grafische vormgeving (affiches, logo’s, verpakkingen...), beeldende vorming (allerhande materialen en technieken) en waarnemingstekenen, specialiseer je je in deze opleiding vooral in het ontwerpen van webtoepassingen en websites op verschillende media (tablet, smartphone...). Je leert er je ideeën digitaal om te zetten (via Photoshop, Illustrator), maar ook de basis van de taal achter het internet (html, css).

Je krijgt de gelegenheid om creatief te denken en de beeldtaal en haar communicatieve waarde op verschillende manieren te bestuderen. Je onderzoekt, verkent en experimenteert, om via deze weg vorm te geven aan een doelgerichte toegepaste opdracht.

VERDERE STUDIEMOGELIJKHEDEN

Academische Bachelor en Master aan de hogescholen:

  • in het studiegebied beeldende kunsten: fotografie, game design, grafisch ontwerp en illustratie, juweelontwerp en edelsmeedkunst, mode, multimediale vormgeving, textielontwerp, theaterkostuum, vrije kunsten, conservatie – restauratie;
  • in het studiegebied audiovisuele kunsten: animatiefilm, communicatie- en mediadesign, communicatiewetenschappen, documentaire, film, radio, televisie – film.

Professionele Bachelor:

  • in het studiegebied audiovisuele en beeldende kunst: grafische en digitale media, beeldende vormgeving, audiovisuele technieken;
  • in het studiegebied industriële wetenschappen en technologie: modetechnologie, multimedia- en communicatietechnologie;
  • in het studiegebied onderwijs: leraar secundair onderwijs (plastische opvoeding, project kunstvakken,...), lager onderwijs, kleuteronderwijs;
  • in het studiegebied sociaal-agogisch werk: orthopedagogie, toegepaste psychologie, sociaal werk.