Way of life

Kunst is meer dan een vak of een richting hier op school. Kunst is de basishouding van waaruit leerlingen op zoek gaan naar een waardevolle invulling van de maatschappij.

Het is het denkkader van waaruit ze – met een open blik - naar de wereld en naar zichzelf (leren) kijken. Anders leren kijken.
Door ‘out of the box’ te denken en kritisch te kijken creatief te denken trachten ze artistieke, technische maar ook wetenschappelijke problemen te benaderen, conflicten op te lossen, talenten te ontwikkelen.